Eski Eser Proje

Tarihi Eserlerin projelendirilmesi çok özel ve emek isteyen bir iştir. Restorasyon uygulamaları, hazırlanmış restorasyon projelerine bağlı kalınarak yapıldığından, onarımın doğru ve aslına uygun yapılabilmesi, doğru ve düzgün projelendirilmesine bağlıdır.

Rölöve Projesi

Tarihi Eserlerin projelendirilmesindeki ilk aşama, söz konusu tarihi eserin mevcut halinin belgelenmesi, mimari yöntemlerle, ölçülü olarak kağıda aktarılmasıdır. Bu işleme RÖLÖVE bu burojeye de RÖLÖVE PROJESİ denir.

Restitüsyon Projesi

Söz konusu tarihi eserin mevcut durumunun aslını yansıtmadığı durumlarda, eserin hangi dönemlerde, ne tür onarımar geçirdiği araştırılmalıdır. Bu araştırma sonucunda varılan kararlara bağlı olarak hazırlanan projeye RESTİTÜSYON PROJESİ denir. Restitüsyon Projesi, yapının, mevcut duruma gelmeden önceki halinin tespit edilmesi, ve inşaat amacının ortaya konularak, eğer daha uygun olacak isi, o durumuna göre restore edilmesine olanak sağlamaktadır.

Restorasyon Projesi

Tarihi eserlerin onarımları, rölövesinin alınmasına müteakip hazırlanan restorasyon yani onarım projesi ile yapılmaktadır. Yapının geçmiş ki fonksiyonları ve günümüz koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanan Restorasyon Projesi, yapının özgün yapısını bozmadan, ihtiyaçlara ve kullanım koşulları cevap verebilecek nitelikte olmalıdır.

 

Restorasyon Hizmeti

Restorasyon Hizmeti